Medlemskab & Kontingent

Som medlem af Møns Handelsstandsforening bidrager du til et aktivt lokalområde og bliver en del af et stort fællesskab i foreningen.

I Møns Handelsstandsforening beregnes kontingentet med udgangspunkt i din virksomheds placering og omsætning. Herunder kan du se et overblik over de fire typer af placeringer samt de forskellige kontingentsatser i forhold til omsætning.

Din indmeldelse er først gældende når du modtager en bekræftelse pr. mail fra Bestyrelsen/Formanden.

Indmeldelse i Møns handelsstandsforening

Kontigent

Kontigentstruktur og satser:

Kategori 1: Omsætning excl. moms: 0-1 mio. kr.
Kategori 2: Omsætning excl. moms: 1-5 mio. kr.
Kategori 3: Omsætning excl. moms: 5 mio. kr. eller mere

Detailhandel, restauranter m.fl.

Storegade/Støvvasen
Baggårde, øvrige gaderum i Stege by/Den gl. Sukkerfabrik
Kategori 1
5.500 kr.
4.000 kr.
Kategori 2
12.750 kr.
7.250 kr.
Kategori 3
14.800 kr.
10.150 kr.
Udenfor Storegade/Støvvasen/Baggårde og øvrige gaderum i Stege by/Den gamle sukkerfabrik
2.500 kr.

Liberalt Erhverv

Liberalt erhverv
5.500 kr.

Kontingentet er excl. moms.
Ovenstående priser er for 2023/2024
Kontingent betales kvartalvis.